(89) 533 99 00 podpis@net-an.pl

Jak wyrobić podpis?

Dostarczamy Państwu zaawansowane narzędzie umożliwiające bezpieczne składanie e-podpisu. Aplikacja do podpisu kwalifikowanego działa w środowiskach Windows, LINUX i MAC OS.

Umożliwiamy Państwu dwa sposoby otrzymania certyfikatu:

  1. W siedzibie Państwa firmy – po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla Państwa terminu.
  2. W Olsztynie  w naszej siedzibie (po uprzednim ustaleniu terminu).

Potrzebne dokumenty:

 • Certyfikat „uniwersalny”, zawierający tylko dane osobowe Subskrybenta

Potrzebne dokumenty:

 1. Ważny dowód osobisty lub paszport.
 2. Oryginał dokumentu nadania numeru NIP – tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP (jeśli certyfikat ma zawierać numer PESEL, dodatkowy dokument nie jest potrzebny).
 • Certyfikat zawierający dane osobowe Subskrybenta oraz dodatkowo dane firmy/instytucji

Oprócz dokumentów jak dla certyfikatu „uniwersalnego”, trzeba przedstawić następujące dokumenty firmy/instytucji:

 1. Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji
 2. Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji (czy Subskrybent występuje „we własnym imieniu”, „jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, „w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, czy „jako organ władzy publicznej”), podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy/instytucji lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.
 3. Jeśli w pkt. 2. posłużono się pełnomocnictwem – pełnomocnictwo (oryginał), na podstawie którego osoba upoważniona może podpisywać upoważnienia, o których mowa w pkt. 2.

Aby otrzymać podpis elektroniczny wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie  elektronicznypodpis.olsztyn.pl celem ustalenia terminu wizyty.

Ważne! Ceniąc Państwa czas prosimy by termin wizyty był wcześniej ustalany, ponieważ możemy być w danej chwili u innego klienta.

 • na spotkaniu z naszym pracownikiem zostanie wypełniony wniosek z Państwa danymi oraz wygenerowana umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych,
 • podpisujemy umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych,
 • nasz pracownik generuje podpis na karcie lub tokenie,
 • uiszczacie Państwo opłatę za usługę oraz odbieramy wybrany zestaw.

W skład zestawu wchodzi: karta z certyfikatem kwalifikowanym oraz aplikacja zapewniająca kompatybilność działania podpisu.

Uwaga ! Karta jest nieaktywna i chroniona transportowym kodem PIN, ale nie ma nadanego docelowego kodu PIN oraz kodu PUK. Przed aktywowaniem karty nie ma możliwości użycia certyfikatu kwalifikowanego. Daje to Subskrybentowi pewność, że nikt wcześniej nie użył certyfikatu zapisanego na karcie.


Formy płatności:

   • główną formą zapłaty za zestaw certyfikacyjny jest gotówka przy odbiorze certyfikatu,
   • w przypadku jednostek administracji publicznej akceptujemy zapłatę po odbiorze zestawów, w terminie 14 dni od otrzymania faktury,

Aktywacja karty:

 • do aktywacji karty służy aplikacja PEM-HEART Signature, który znajduje się w Państwa zestawie certyfikacyjnym (można go też pobrać ze strony www.cencert.pl),
 • do aktywacji karty potrzebny jest PIN transportowy, który po weryfikacji został wysłany na Państwa adres e-mail przez CenCert. Przejść pod wskazany w mailu adres WWW gdzie po potwierdzeniu tożsamości wyświetli się PIN transportowy.
 • kolejnym krokiem jest aktywacja karty w programie PEM-HEART Signature , wprowadzając nowy PIN oraz PUK (potrzebny w przypadku zablokowania PIN),
 • po wykonaniu wszystkich opisanych powyżej czynności karta z certyfikatem jest aktywna i gotowa do użytku.

Masz jakieś pytania? Zadzwoń do nas, a nasi Konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania.

error: Content is protected !!